Numer wpisu
446/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt. drzew i 100, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 854/22, 858/36, 1342/55, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00386/07
Data wydania
2007-12-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma ELBUD Katowice Sp. z o.o., ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19; 40 – 384 Katowice, reprezentowana przez Pana Wojciecha Krzywoń, ul. Grządziela 40; 40 – 384 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12