Numer wpisu
449/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: świerk srebrny – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 2355/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów
Znak sprawy
Ek I-7635/00359/07
Data wydania
2007-12-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12