Numer wpisu
450/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: jarząb pospolity – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1427/63, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00357/07
Data wydania
2007-12-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 6, ul. Nacyńska 6; 44 - 218 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12