Numer wpisu
454/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1429/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00377/07
Data wydania
2007-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI „RYBNIK”: ul. Mglista; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12