Numer wpisu
455/B/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00085/07
Data wydania
2007-11-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy działki nr 1642/112 przy ul. Świerklańskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12