Numer wpisu
456/B/2007
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00086/07
Data wydania
2007-11-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rettig-Heating Sp. z o.o., ul. Przemysłowej, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12