Numer wpisu
457/B/2007
Dotyczy
Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00092/07
Data wydania
2007-12-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.U.H. MERSPLAST S.C., ul. Boczna 4, 44-321 Marklowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy dz. nr 3069/180 przy ul. Rymera 4
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-12-12