Numer wpisu
3/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1024/77, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00393/07
Data wydania
2007-12-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02