Numer wpisu
5/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2238/19 i 2239/19, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mariana Różańskiego 14 a w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00372/07
Data wydania
2007-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mariana Różańskiego 14 a; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02