Numer wpisu
6/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2079/59, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00389/07
Data wydania
2007-12-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczne
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02