Numer wpisu
9/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 12, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00400/07
Data wydania
2007-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GIMNAZJUM Nr 10 im. Jana Pawła II: ul. Karola Miarki 64; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02