Numer wpisu
10/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1824/301, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00398/07
Data wydania
2007-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Prosta 11; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02