Numer wpisu
651/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 5332/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00399/07
Data wydania
2007-12-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2007-12-18