Numer wpisu
11/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2549/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 38 w Rybniku - Radziejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00436/07
Data wydania
2007-12-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Amalia Trybuś, ul. Popielowska 38; 44 - 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02