Numer wpisu
13/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00402/07
Data wydania
2007-12-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 23; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02