Numer wpisu
15/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 923/229, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00406/07
Data wydania
2007-12-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Alojzego Szewczyka, ul. Alojzego Szewczyka 6; 44 - 213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02