Numer wpisu
16/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacji w ul. Przemysłowej
Znak sprawy
Ek I-6210/00017/07
Data wydania
2008-01-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKO SJ, ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, pokój nr 013, ul. Chrobrego 2, Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-01-02