Numer wpisu
21/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 10, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 1690/402, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 75 w Rybniku – Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00431/07
Data wydania
2007-12-31
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Jadwiga Oleś, ul. Długa 75; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02