Numer wpisu
24/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00446/07
Data wydania
2008-01-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIKO SPÓŁKA CYWILNA Beata i Paweł Uliasz, ul. kpt. Leopolda Janiego 29 B; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02