Numer wpisu
25/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00092/07
Data wydania
2007-12-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
P.U.H. MERSPLAST S.C., ul. Boczna 4, 44-321 Marklowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zakładu zlokalizowanego przy ul. Rymera 4 (dz. nr 3069/180)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02