Numer wpisu
26/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00089/07
Data wydania
2007-12-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych w Rybniku, ul. Dworcowa 2, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02