Numer wpisu
27/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00094/07
Data wydania
2007-12-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Auto Silesia Sp. z o.o., ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy salonu samochodowego Seat przy ul. Gliwickiej 31
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02