Numer wpisu
29/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 108/7 i 341/7, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 51 A i 47 B w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00429/07
Data wydania
2008-01-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE POŁUDNIE, ul. 1 Maja 95 A; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02