Numer wpisu
32/B/2008
Dotyczy
Decyzja umarzająca należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wydanej wcześniej decyzji.
Znak sprawy
Ek I-7635/00225/04/08
Data wydania
2008-01-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Regionalne Inicjatywy Gospodarcze Sp. z o.o., ul. Aleksandra Gierymskiego 39; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02