Numer wpisu
33/B/2008
Dotyczy
Decyzja, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I-7635/00190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., zezwalającą na usunięcie 42 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00190/07/08
Data wydania
2008-01-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pokój 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02