Numer wpisu
38/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2072/24, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy osiedlu Południe 32 – 33 w Rybniku - Boguszowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00411/07
Data wydania
2008-01-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE”, os. Południe 37; 44 – 253 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02