Numer wpisu
42/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 248/20 i 249/20, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Skośnej 43 E w Rybniku - Kłokocinie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00013/08
Data wydania
2008-01-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02