Numer wpisu
44/B/2008
Dotyczy
Opinia do decyzji Wojewody Śląskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7662/00007/07
Data wydania
2008-01-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy prac rekultywacyjnych na terenie stacji transformatorowej SN/nN R 603 (PKP Rybnik Piaski)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02