Numer wpisu
45/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00096/07
Data wydania
2008-01-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"Grześ" Firma Handlowo Usługowa Gunia Grzegorz, ul. Włosciańska 71A, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02