Numer wpisu
46/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00095/07
Data wydania
2007-12-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SITA Polska Sp. z o.o., ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02