Numer wpisu
49/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2356/124, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00330/07
Data wydania
2008-02-01
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 abc, ul. Bohaterów Westerplatte 18 abc; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02