Numer wpisu
52/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola holenderska, rosnących na terenie działki nr 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00008/08
Data wydania
2008-02-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
GIMNAZJUM Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02