Numer wpisu
54/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 795/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00015/08
Data wydania
2008-02-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Janusz Jureczka, ul. Ludomira Różyckiego 16 D; 44 - 274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02