Numer wpisu
55/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 246/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 39 d w Rybniku - Kłokocinie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00014/08
Data wydania
2008-02-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Włościańska 39 d; 44 - 251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02