Numer wpisu
57/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie.
Znak sprawy
Ek I-7635/00026/08
Data wydania
2008-02-07
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Jerzy Hallor, ul. Nacyńska 7; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02