Numer wpisu
58/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 231 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Harcerskiej, Kornela Makuszyńskiego, Prostej, Stanisława Drzymały w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00005/08
Data wydania
2008-02-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Sławomir Filar – współwłaściciel PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „ELKOR” SPÓŁKA CYWILNA, ul. Barlickiego 1; 44 – 100 Gliwice, działający z upoważnienia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego Spółka Akcyjna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02