Numer wpisu
59/B/2008
Dotyczy
Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym"
Znak sprawy
Ek I-7624/00073/05
Data wydania
2008-01-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "UTEX" Sp. z o. o. ul. Podmiejska 1 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-02