Numer wpisu
60/B/2008
Dotyczy
Postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej”.
Znak sprawy
Ek I-7624/00064/07
Data wydania
2007-10-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELOROS Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03