Numer wpisu
62/B/2008
Dotyczy
postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku”
Znak sprawy
Ek I-7624/00016/07
Data wydania
2007-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
„BUDO-ZBYT” Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03