Numer wpisu
63/B/2008
Dotyczy
postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku”
Znak sprawy
Ek I-7624/00029/07
Data wydania
2007-05-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Fabryka Maszyn „RYFAMA” S.A. ul. Chrobrego 39 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03