Numer wpisu
65/B/2008
Dotyczy
postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska”
Znak sprawy
Ek I-7624/00053/06
Data wydania
2006-07-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56 33-347 Kraków
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03