Numer wpisu
71/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 1960/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00048/08
Data wydania
2008-02-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Południe, ul. 1 Maja 95 A; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03