Numer wpisu
73/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 4151/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00405/07
Data wydania
2008-02-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RZYMSKO – KATOLICKA PARAFIA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO w Rybniku, ul. Mikołowska 4; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03