Numer wpisu
76/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2556/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00049/08
Data wydania
2008-02-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I SPEDYCJI NA LINIACH MIĘDZYNARODOWYCH PAMTRANS Henryk Krzyżanowski, ul. Przemysłowa 13; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03