Numer wpisu
82/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1227/56 i 2933/287, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Powstańców 71 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00070/08
Data wydania
2008-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE IMPORT – EXPORT ; HURT – DETAL USŁUGI TRANSPORTOWE Mirosław Wantuła, ul. Powstańców 71; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03