Numer wpisu
83/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 2333/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00072/08
Data wydania
2008-03-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RETTIG HEATING Sp. z o.o., ul. Przemysłowa; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03