Numer wpisu
85/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 436 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: K.E.N., Książenickiej, Majątkowej, Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00029/08
Data wydania
2008-02-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZAKŁAD USŁUG REKULTYWACYJNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO „EKO – FLOR” Krzysztof Męcka, ul. Wozaków 12; 40 – 567 Katowice;
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03