Numer wpisu
87/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00006/08
Data wydania
2008-02-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LUBAR B.K.M. Spółka Jawna, ul. Frontowa 10D, 44-273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu przy ul. Rymera
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03