Numer wpisu
89/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00008/05
Data wydania
2008-01-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RPM S.A., ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy Rejonu "Północ"
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03