Numer wpisu
90/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00009/08
Data wydania
2008-02-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A Oddział KWK "Rydułtowy-Anna", ul. Leona 2, 44-200 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu rekultywowanego w rejonie ul. Sportowej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2008-04-03